FGAG

Navigation Menu
Gustav Adolfs Torg - Göteborgs mycket typiska spårvagnar i äldre modell. Barken Viking byggd i Danmark. Seglade en gång i tiden mellan Australien och England med spannmål. Idag hotell och restaurang.
Lotsutkiken på Brännö, lotsarnas ö idag en populär sommarö i södra Skärgården. Göteborgs huvudgatan Kungsportsavenyn i juletid. Göteborgs Operan, invigd 1994, ligger vackert vid Lilla Bommens gästhamn.
Här möts kulturen och det maritima. Barken Viking byggd i Danmark som skolfartyg men är idag hotell och restaurang. Solnedgång över Älvsborgsbron och hamninloppet - tagen från Stenas Kielfärja Gunnebo Slott och Trädgårdar.
Skärgårdsidyll med sin karaktäristiska bebyggelse  strax norr om Göteborg. Vinga Fyr - Göteborgs västligaste utpost. Ön där Evert Taube växte upp. Vallgraven och Kungsportsbron - delar av befästningarna som revs på 1800-talet.

I denna västligt belägna del av Göteborg nere vid Göta Älv finns historiens vingslag i form av resterna ifrån vår äldsta befästning, Älvsborgs slott.

Här finns också vackra röda träbyggnader ifrån 1700-talet där Ostindiska Kompaniet hade sina lagerlokaler och där man satte segel för att ge sig iväg till Kina.

Vi finner även många intressanta byggnader ifrån bryggeriepoken då skotten David Carnegie byggde upp en liten skotsk by med kyrka, skola och bostäder. Vid Klippan ser man alla båtar som ankommer eller lämnar hamnen.

Se våra bilder från Klippans Kulturreservat.

Haga ligger nästan mitt i staden men var en gång Göteborgs första förstad. Längs Haga Nygatan kan man njuta av världens största kanelbulle i några av de många mysiga caféerna. Här finner vi många unika affär samt både antik och second hand varor. I området finns även de för Göteborg så typiska ”Landshövdingehusen ” med trevliga små innergårdar. Uppe på Skansberget tronar Skansen Kronan varifrån man har en strålande utsikt över Göteborg. Se våra bilder från Haga.

1866  –  1914  var  det  ett  intensivt  byggande  i  ”Stenstaden”  som  sträckte  sig  från  Heden  till  Haga  och  över tvåhundra  lindar  planterades  längs  med  Vasagatan.  Husen  byggdes  för  borgarklassen  och  fick  praktfulla fasader  mot  gatan  med  enklare  gårdshus  in  mot  gården.  Husen  blev  även  inspirerade  av  stenhus  byggda i Berlin då byggmästama var tyskar. Idag ar ”Stenstaden” i Göteborg ett unikt minnesdokument over den tidens byggande. Då husen i Berlin bombades under andra världskriget. Vasaplatsen blev den viktigaste öppna platsen i Vasastaden med fontän och en obelisk rest till minne av Göteborgs Handels- och Sjöfartstidnings chefredaktör Torgny Segerstedt. I Vasastan finner vi unika byggnader, där ett av dem inhyste i slutet av 1800-talet, Valands Rit- och Målarskola och  ”Tomtehuset” med alla sina tomtar på fasaden. Se våra bilder från Vasastaden.