Posted by on sep 15, 2010 in Featured, Portfolio | 0 kommentar

1866  –  1914  var  det  ett  intensivt  byggande  i  ”Stenstaden”  som  sträckte  sig  från  Heden  till  Haga  och  över tvåhundra  lindar  planterades  längs  med  Vasagatan.  Husen  byggdes  för  borgarklassen  och  fick  praktfulla fasader  mot  gatan  med  enklare  gårdshus  in  mot  gården.  Husen  blev  även  inspirerade  av  stenhus  byggda i Berlin då byggmästama var tyskar. Idag ar ”Stenstaden” i Göteborg ett unikt minnesdokument over den tidens byggande. Då husen i Berlin bombades under andra världskriget. Vasaplatsen blev den viktigaste öppna platsen i Vasastaden med fontän och en obelisk rest till minne av Göteborgs Handels- och Sjöfartstidnings chefredaktör Torgny Segerstedt. I Vasastan finner vi unika byggnader, där ett av dem inhyste i slutet av 1800-talet, Valands Rit- och Målarskola och  ”Tomtehuset” med alla sina tomtar på fasaden. Se våra bilder från Vasastaden.